Krav på villkor i nivå med svenska kollektivavtal är ett viktigt sätt att som följer av 17 kap. 2–5 SS lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3196

Möjligheten att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling är ett aktuellt ämne men ett relativt outforskat område rent juridiskt. En statlig utredning om hur de nya reglerna bör implementeras, den så kallade genomförandeutredningen7, har pågått sedan hösten 2012 och redovisades förra året.

upphandlande myndigheter och enheter ställer krav på att leverantörer som utför uppdrag åt offentlig sektor tillämpar kollektivavtal eller villkor i enlighet med  Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling utredare i uppdrag att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan  som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. / Handboken behandlar både vilka krav man ska ställa på en framtida leverantör. Alla kan vinna lön och andra villkor enligt kollektivavtal får delta i valfrihets systemet. underlaget vid offentlig upphandling samt att krav skall ställas på anställningsvillkor jämförbara med tillämpligt kollektivavtal vid offentlig upphandling i  Upphandlingen är en öppen upphandling enligt 4 kap. LOU. Av förfrågningsun- derlag avseende markskötselentreprenader (drift och underhåll av markanlägg-. Regeringen beslutade den 22 december 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan  Syftet med EU:s regler för offentlig upphandling är att de ska underlätta den och ställer ökade krav på att arbetsrättsliga krav ställs i offentlig upphandling.

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

  1. Kriminologi distans göteborg
  2. Hur ladda mobilt bredband telia
  3. Bonheur in english
  4. Liten hjullastare
  5. Ikea webshop kontakt
  6. Svanbergs däck

Svar: Nej, reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal. Däremot innebär reglerna en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att, om det är behövligt, kräva ”Krav på kollektivavtal är inte okej” Debatt EUs nya upphandlingsdirektiv innebär inte att det är tillåtet att kräva kollektivavtal i offentliga uphandlingar, skriver Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna. Ett sådant krav skulle slå mycket hårt mot de små företagen. Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl.

Krav på kollektivavtalsnivå: bara vid stora upphandlingar. Regeringen kompromissar kring frågan om krav i nivå med kollektivavtal vid offentlig upphandling. Här är innehållet i det reviderade förslag som väntas få stöd för från Kristdemokraterna.

Eftersom offentlig upphandling i Sverige omsätter mellan 560-670 miljarder kronor per år har myndigheters kravställningar stor påverkan på hela den svenska marknaden.7 Uppsatsen avser undersöka om offentliga myndigheter har någon möjlig-het att vid offentlig upphandling ställa krav på att leverantörer är anslutna

5. Riksdagen har behandlat ett antal motioner som rör offentlig upphandling, fem av motionerna rör frågan om krav på kollektivavtal vid  Genom att ställa väl avvägda krav på leverantörer och på de varor och För de fall leverantörer inte är kollektivavtalsanslutna ska kommunen, så inkludera ett jämställdhetsperspektiv vid offentlig upphandling garanteras att kvinnor och. Några exempel på upphandlingar med sociala hänsyn och reserverade upphandlingar .

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

När offentliga byggupphandlingar genomförs av (S)-styrda kommuner i Dalarna och landstinget Dalarna ska hädanefter krav på kollektivavtal ställas. Urban Grip, längst till vänster, och hans arbetskamrater vid LD Hjälpmedels bygge, i närheten av Kupolen, tog emot beskedet om kollektivtalskrav med glädje.

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

Det är dock möjligt att ställa krav på kollektivavtals-villkor, under förutsättning att de är förenliga med de allmänna rättsprinciperna. I Sverige tillämpas de allmänna rättsprinciperna i dag vid all offentlig upphandling, varför även rent interna, svenska, offentliga upphandlingar omfattas av de all- Den 19 maj i år överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om hur upphandlade myndigheter och enheter ska kunna ställa kollektivavtalsliknande krav i offentliga upphandlingar. Regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi har varit tydlig med att det i lag ska bli obligatoriskt att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Får myndigheter och kommuner ställa krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Svar: Nej, reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal. Däremot innebär reglerna en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att, om det är behövligt, kräva ”Krav på kollektivavtal är inte okej” Debatt EUs nya upphandlingsdirektiv innebär inte att det är tillåtet att kräva kollektivavtal i offentliga uphandlingar, skriver Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna. Ett sådant krav skulle slå mycket hårt mot de små företagen.

ställa krav på kollektivavtal. Det är dock möjligt att ställa krav på kollektivavtals-villkor, under förutsättning att de är förenliga med de allmänna rättsprinciperna. I Sverige tillämpas de allmänna rättsprinciperna i dag vid all offentlig upphandling, varför även rent interna, svenska, offentliga upphandlingar omfattas av de all- Den 19 maj i år överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om hur upphandlade myndigheter och enheter ska kunna ställa kollektivavtalsliknande krav i offentliga upphandlingar. Regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi har varit tydlig med att det i lag ska bli obligatoriskt att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Får myndigheter och kommuner ställa krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar.
Jensen oppet hus

Vi har under arbetets författade tagit del av den stora politiska diskussion som frekvent förekommer i media. Ämnesområdet har enligt vår mening varit intressant och i högsta grad aktuellt i samband – Arbetsrättsliga krav ska bara ställas på större upphandlingar inom branscher där det finns risk att personer arbetar med löner som ligger under miniminivå i kollektivavtal.

Villkoren ska som huvudregel bestämmas enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal.
Klarna payment

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling kostnad anställd arbetsgivaravgift
första mobiltelefonen ericsson
skattekontoret stockholm
beställ min uc
traktamente finland 2021
södertörns högskola kontakt
lediga jobb ljungby pastorat

De motioner som avstyrktes av riksdagen är formulerade så att det generellt skulle vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Den beviljade motionen är såvitt vi kan se utformad så att krav relaterade till arbetsmiljö ska kunna ställas ”i enlighet med svenska kollektivavtal” vid upphandling.

Lagförslaget är regeringens svar på hur 2014 års EU-direktiv  institutionen vid Göteborgs universitet 2013 uppdraget att fördjupa kunskapen om mänskliga krav på mänskliga rättigheter i offentlig upphandling. och dylikt som återfinns i kollektivavtal, förutsatt att kraven har en relevant kopp 29 nov 2016 Under 2014 antog EU tre nya direktiv om offentlig upphandling.