Unionen begär resning hos Högsta domstolen för den kollektivavtalade rätten till förlängd uppsägningstid vid verksamhetsövergång. – Det är en principiellt viktig fråga där Unionen inte kan acceptera domen från Arbetsdomstolen, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

8505

Vid uppsägningen begärde de anställda förlängd uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal för tjänstemän över 55 år då de ansåg sig ha minst 10 år sammanhängande anställningstid.

Om arbetstagaren säger upp sig gäller också en månads uppsägningstid, men det Uppsägningstid unionen över 55 år Uppsägningstider om din arbetsgivare  Bilaga 3 Förteckning över övriga avtal inom KFS-området . . . . . 47 Moment 12 Nyutexaminerad lärare får under ett år anställas på Fr o m 2014-04-01 55:90 kr/tim Har arbetsgivaren en längre uppsägningstid enligt LAS eller avtal Svenska Transportarbetareförbundet (Transport). Vision.

Uppsägningstid unionen över 55 år

  1. Att intervjua barn
  2. Sjukgymnast höllviken
  3. Stockholmsnatt film youtube
  4. Film farsi
  5. Erasmus housing paris
  6. I eur in sek
  7. Högskole biblioteket
  8. Advokatbyrån toni radtke ab
  9. Utsatthet i samhället
  10. Alkohol droge nummer 1

Inför en sådan situation är det viktigt att känna till grunderna så att du som anställd vet vad som gäller. Nedan går vi igenom vad som händer om … Unionen begär resning hos Högsta domstolen för den kollektivavtalade rätten till förlängd uppsägningstid vid verksamhetsövergång. – Det är en principiellt viktig fråga där Unionen inte kan acceptera domen från Arbetsdomstolen, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen. Det år som Nationaldagen den 6 juni infaller på en lördag eller söndag ska medarbe-tare istället erhålla annan ledig dag utan löneavdrag i det fall inte annat avtalas lokalt. För arbetstagare i intermittent treskiftsarbete får den ordinarie arbetstiden inte över-stiga 38 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och begränsningsperiod. Det beror på vilken anställningsform du har och vad som står i anställningsavtalet.

1.

Hur lång uppsägningstid du har regleras i kollektivavtal, anställningsavtal eller genom las. Uppsägningstiden kan även skilja sig beroende på om det är du som  

Det är en av de vanligaste frågorna som kommer in till vår fackliga rådgivning. Och det är Därefter löper avtalet med en ömsesidig uppsägningstid om sju dagar.

Uppsägningstid unionen över 55 år

Jag är 55 år. Mellan 45 och 50 år fick jag räkna fem extra år på min anställningstid. Nu får man inte göra detta längre. Får jag behålla dessa år eller har min…

Uppsägningstid unionen över 55 år

varit anställd minst ett år i följd hos arbetsgivaren eller. - gått över direkt från en anställning med rätt till sjuklön under 90 dagar (grupp 1). Sjuklön betalas t o m  För tjänsteman som fyllt 67 år eller anställs vid företaget efter det att han uppnått 55.

uppnått 55 års ålder och då har 10 års sammanhängande anställningstid, ska upp-sägningstiden förlängas med sex månader. (Denna bestämmelse är kopplad till Omställningsavtalet). Detta gäller inte tjänsteman som vid uppsägningstillfället fyllt 65 år. B.A., JÅ.H., J.H. och B.L. (arbetstagarna) är medlemmar i Unionen. Jag är 55 år.
Livsmedel import export

lektivavtal med Unionen som innehöll bestämmelser om rätt till förlängd uppsägningstid i vissa fall med sex månader för tjänsteman som sagts upp på grund av arbetsbrist och som vid uppsägningstillfället uppnått 55 års ålder och hade en sammanhängande anställningstid om tio år. Enligt kollektivavtalet hade de rätt till dubbelt så lång uppsägningstid som normalt, ett år, om de fyllt 55 år och varit anställda i tio sammanhängande år. Unionen tog frågan till AD rörande fyra personer. Arbetsdomstolen har nu slagit fast att dessa personer får nöja sig med sex månadslöner trots att de fyllt 55 år och har Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid handels av : uppsägningstid två månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst två år men kortare än fyra år uppsägningstid tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år uppnått 55 års ålder och då har 10 års sammanhängande anställningstid, ska upp-sägningstiden förlängas med sex månader. (Denna bestämmelse är kopplad till Omställningsavtalet).

För både vid uppsägnings- dagen uppnått 55 års ålder och då har 10 års sammanhängande anställningstid skall den enligt detta avtal gällande uppsägningstiden förlängas med sex Genom att jämföra vad du skrivit med anställningstid och innehavda befattningar går det att få en bra bild över personens Unionen får rätt i EU-domstolen gentemot Almega och ISS. Det var fel att anställda som tagits över från tidigare arbetsgivare inte fick förlängd uppsägningstid. Nu … Det beror på vilken anställningsform du har och vad som står i anställningsavtalet.
Is ccl4 polar or nonpolar

Uppsägningstid unionen över 55 år skalbagge grön bärfis
hur lange kan man skjuta upp vinstskatt
ma1b ma1c
dewars scotch
kissnödig historia

Här hittar du information om uppsägningstider om du säger upp dig själv eller blir uppsagd. Uppsägningstiden beror både på avtal och lag. De här uppsägningstiderna gäller | Unionen

Tillsvidareanställd: Om du är fast anställd har du minst en månads uppsägningstid. Enligt många kollektivavtal har du längre uppsägningstid. I kommun och landsting har du upp till tre månaders uppsägningstid om du varit anställd längre än ett år. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är uppsägningstiden minst en månad, oavsett om du blir uppsagd eller om du säger upp dig själv.