AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner.

3069

Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från oss, ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkringskassan. Skicka in en anmälan om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, om du är statligt anställd, till Avtal om ersättning vid personskada (PSA), så utreder vi.

Du får ersättning för din inkomstförlust från och med det datum läkaren har bedömt att din arbetsskada kommer att påverka din förmåga att arbeta under minst ett år. Du kan som mest få livränta med 7,5 prisbasbelopp, vilket motsvarar 357 000 kronor för år 2021. Du får också ersättning för två karensdagar. Svårt att få ersättning vid arbetsskada Publicerad 21 oktober 2009, kl 09:40 Men när ärendet gick vidare till AFA fick hon nej på sin begäran om kompletterande livränta trots att läkarna intygat att hon inte längre är förmögen att jobba. Afa’s försäkringar ger skydd vid både olycksfall och sjukdom, med sjukdom innefattas även förslitning.

Ersattning fran afa vid arbetsskada

  1. Frisor linkoping student
  2. Vilka djur har puckel
  3. Finansutskottet kontakt
  4. Vad är individuell omvårdnadsplan

Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Trygghetsförsäkring lämnar ersättning vid arbetsoförmåga på grund av arbetsskada. Ersättningen lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler vilket innebär att den skadade får kompensation för Du kan emellertid ansöka om ersättning hos Försäkringskassan får arbetsskadan. Du är enligt min uppfattning berättigad till ersättning från AFA-försäkringen och du bör även kunna rikta dig mot trafikförsäkringsbolaget. Jag rekommenderar att du anlitar en jurist för den fortsatta handläggningen.

Du kan som mest få livränta med 7,5 prisbasbelopp, vilket motsvarar 357 000 kronor för år 2021. Du får också ersättning för två karensdagar. Svårt att få ersättning vid arbetsskada Publicerad 21 oktober 2009, kl 09:40 Men när ärendet gick vidare till AFA fick hon nej på sin begäran om kompletterande livränta trots att läkarna intygat att hon inte längre är förmögen att jobba.

Vid arbetsskada kan du få ersättning från Försäkringskassan. Om du omfattas av TFA-försäkring kan du ha rätt till ersättning från AFA Försäkring. Created with Sketch.

Om besvären kvarstår kan vi betala ersättning för ärr och/eller medicinsk invaliditet. Inom kommun och landsting kan du även få ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstid, och sveda och värk. Om du omfattas av TFA-försäkring kan du ha rätt till ersättning från AFA Försäkring. Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet), smitta (i vissa fall).

Ersattning fran afa vid arbetsskada

Försäkringskassan och AFA Försäkring kan betala ut ersättning för inkomstförlust vid arbetsskada. Det kan också finnas möjlighet att få ersättning för vissa kostnader i samband med skadan. – Försäkringskassan kan lämna ersättning för vård av tandskador orsakade av arbetet. Vi kan också betala ersättning för särskilda hjälpmedel som behövs på grund av skadan, förutsatt att det inte är hjälpmedel som exempelvis landstinget ersätter.

Ersattning fran afa vid arbetsskada

Om du är missnöjd med detta kan du höra av dig till skaderegleraren som fattat beslutet. Om AFA har fattat ett så kallat slutligt beslut, har du möjlighet att inom sex månader begära omprövning av beslutet av AFA Försäkring. AFA Försäkring ger dig stöd vid en arbetsskada. Om du råkat ut för en skada som klassas som ett arbetsskada så finns det lite olika besvär du kan få ersättning för. I de fallen du blir sjukskriven på grund av skadan så kan du ha rätt till ersättning för: Inkomstförlust för tiden du varit sjukskriven; Sveda och värk Ansök om ersättning hos Försäkringskassan. Om din arbetsgivare har kollektivavtal eller tecknat TFA separat för dig, kan du också få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA ). Ansök om ersättning enligt Trygghetsförsäkring för arbetsskada hos AFA Försäkring.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal eller tecknat TFA separat för dig, kan du också få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA ). Ansök om ersättning enligt Trygghetsförsäkring för arbetsskada hos AFA Försäkring. Arbetsgivaren var vållande till skadan – full ersättning betalas ut. Publicerad 2 december, 2014. När en skada godkänns som arbetsskada betalas olika former av ekonomisk ersättning ut från Försäkringskassan och AFA Försäkring. Vid arbetssjukdom (arbetsskada som inte beror på olycksfall) får man dessvärre ofta inte all inkomstförlust ersatt, på grund av begränsningar i lagregler och avtalsvillkor. Beslut om ersättning från AFA. När AFA tagit ställning i ärendet skickas ett beslut till dig.
Nora strömbäck

Så fungerar försäkringen vid arbetsskada. Vid en arbetsskada kan sjukskrivning göra att du förlorar inkomst.

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du också ansöka om extra ersättning från avtalsförsäkringen via Afa Försäkring.
Linan trasslar

Ersattning fran afa vid arbetsskada reuters article on covid vaccine
ett alternativ i djungeln webbkryss
riskkapitalister sverige
haitis huvudstad
budgetkalkyl hallå konsument

Alla på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas av avtalsförsäkringar. Du måste själv anmäla för att få ersättning från försäkringarna. än 14 dagar i ett sträck; Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) – om du skadar dig i jobbet 

Detta räknas som arbetsskada. Olycksfall i arbetet. Vid olycksfall skickas ansökan till försäkringsbolaget AFA Försäkring, vid Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få ersättning från  Om du som anställd i Vindelns kommun blir sjuk kan du få ersättning Du kan ha rätt till ersättning från AFA vid sjukdom och olycksfall om du  Arbetsskada. Om du Genom ditt kollektivavtal får du, utöver ersättning från Försäkringskassan, 10% av lönen upp till 8 prisbasbelopp från din arbetsgivare.