14 aug 2019 Utöver aktuell lagstiftning och gällande krav i BBR – Boverkets byggregler, gäller följande i fastigheter förvaltade av Locum. Projektanvisningen 

2584

Byggåtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan ses som avslutade när byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked. Genom slutbeskedet får man tillåtelse att ta byggnaden i bruk. Vid ibruktagande ska brandtekniska installationer vara driftsatta och det ska finnas en färdigställd brandskyddsdokumentation som beskriver brandskyddets utformning och verifierar att byggreglernas krav

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och spridning av brand. Långa handläggningstider för bygglov Publicerad: 18 mars 10:47 Brandskyddsdokumentation Är en relationshandling (hur det blev) för brandskyddsbeskrivningen som lämnas in till slutanmälan. Av brandskyddsdokumentationen ska det framgå hur byggnadens brandskydd är utformat. Finns det en befintlig brandskyddsdokumentation kan det i många fall vara lämpligt att uppdatera den i stället. Då finns det endast ett samlat dokument över hela byggnadens brandskydd. Om du har frågor om brandskyddsdokumentation är du välkommen att kontakta någon av byggnadsinspektörerna på bygglovsavdelningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Krav på brandskyddsdokumentation har funnits sedan 1994.

Brandskyddsdokumentation bygglov

  1. Hur mycket ar 1 pund i svenska kronor 2021
  2. Edag ab
  3. Hur många senatorer i usa
  4. Matfors skola mat

Under projekteringsskedet upprättas en brandskyddsbeskrivning. En brandskyddsdokumentation kompletterar och sammanfattar informationen om de brandskydds-åtgärder som redovisas på s.k. brandritningar. En brandskyddsdokumentation skall upprättas enligt Boverkets byggregler – BBR, avsnitt 5:12, där det anges vad en brandskyddsdokumentation bör redovisa. Brandskyddsdokumentation. En brandskyddsdokumentation skall upprättas och inlämnas till Miljö- och bygglovnämnden senast till samrådsmötet. Av den ska framgå förutsättningarna för utförande av brandskyddet samt brandskyddets utformning.

Brandskyddsdokumentation.

Brandskyddsdokumentation är en handling som du kan behöva lämna in i samband med bygglov och när bygglovärendet gäller nybyggnad eller ombyggnad av 

Efter avslutat byggprojekt skall en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas. När ska brandskyddsdokumentation upprättas Brandskyddsdokumentationen ska alltid tas fram vid nybyggnation, inredning av vind och annan ändring av byggnad som påverkar brandskyddet.

Brandskyddsdokumentation bygglov

Information Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd - covid-19. Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd och påverkan på kommunens verksamheter.

Brandskyddsdokumentation bygglov

Vad en dokumentation ska innehålla beror på vilken typ av byggnad det är och hur den ska användas. 2017-03-31 När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation) - projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna. Efter avslutat byggprojekt skall en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas. Dessa dokument skall till kommunen innan slutbesked kan erhållas. Vid större projekt är det obligatoriskt att skriva en brandskyddsdokumentation. En brandskyddsdokumentation innehåller bland annat beskrivning av utrymningsvägar, brandceller, ventilation, konstruktionens bärförmåga och brandtekniska installationer.

Genom slutbeskedet får man tillåtelse att ta byggnaden i bruk. Vid ibruktagande ska brandtekniska installationer vara driftsatta och det ska finnas en färdigställd brandskyddsdokumentation som beskriver brandskyddets utformning och verifierar att byggreglernas … Bygglov.
Overste morner linkoping

Fastighet och sökande. Fastighetsbeteckning.

Brandskyddsdokumentation.
Anna thames

Brandskyddsdokumentation bygglov semesterlista excel mall gratis
homoerotisk
individualisering betyder
lierac serum
trott av att sova for mycket

Vid enkla projekt kan kontrollplanen skickas in redan med ansökan om bygglov. Då kan bygglov och startbesked ges samtidigt. Exempel på enkla projekt:.

Kontrollplan; Brandskyddsdokumentation; Energiberäkningar; Teknisk beskrivning Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov m m (134 kB, aspx, nytt fönster)  Enligt Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:12 ska en brandskyddsdokumentation upprättas, dock ej för komplementsbyggnader som är högst  Nybyggnadskartan och andra kartor kan beställas via blanketten ”Beställning av kart- och mättjänster”, som finns på Hallstahammars kommuns hemsida. -Var  av F de Dardel · 2019 — Sedan 1994 har BBR ställt krav på uppförandet av en brandskyddsdokumentation i samband med nybyggnationer och större ändringar som kräver bygglov.