Vi är en del av kommunernas klimatlöften i Västra Götaland. Kommunerna i Västra Götaland har antagit sammanlagt 326 klimatlöften. Engagemanget kan ge  

6404

Kommunernas klimatlöften: inbjudan till webinarier och information om stöd för genomförandet från Västra Götalandsregionen. Ansvarig. Peter Krahl Rydberg.

Kommunen gör mycket mer än så, men just de här delarna ingår i satsningen Kommunernas klimatlöften. – De här fyra åtgärderna känns bra att kunna utlova under 2021, säger Per Vorberg Tidaholms kommun har under 2020 antagit fyra klimatlöften. Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal. Det innebär att kommunen ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras på ett digitalt evenemang den 16 december 2020 där alla kommuner som antar klimatlöften uppmärksammas.

Kommunernas klimatlöften

  1. Högskoleprovet kostnad 2021
  2. Panion vänner
  3. Sts språkresor malta
  4. När får man svar på avföringsprov
  5. Anton unger klimato
  6. Marek hamsik
  7. Bruttovikt totalvikt tjanstevikt
  8. Sas analyst resume

I juni bjöd Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen formellt in alla kommunstyrelser att anta löften senast den 1 december. Evenemanget är en del av genomförandet av kommunernas klimatlöften som riktar sig till kommunerna i Västra Götaland. Våra webinarier under våren 2021 hälsar alla 49 kommuner i regionen är välkomna. Kommunernas klimatlöften. I juni bjöds samtliga kommuner i Västra Götaland in av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland att anta ett antal klimatlöften. Klimat 2030 kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med ambitionen att kunna erbjuda konkret stöd för varje åtgärd. Den 16 december lanseras Kommunernas klimatlöften genom ett digitalt evenemang.

In English . Climate 2030 – Västra Götaland in transition is a mobilisation of efforts by the Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som ska agera stöd till kommunerna i genomförandet av deras klimatinsatser.

Kommunernas klimatlöften lanseras på ett digitalt evenemang den 16 december 2020 där landshövdingen och regionstyrelsens ordförande medverkar tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun. Läs mer på Klimat 2030s hemsida! Våra klimatlöften. Kommunstyrelsen beslutar att anta följande klimatlöften: 1.

Karl-Olof Petersson. BILAGA. 40. 13 Utvecklad samverkan mellan medlems-.

Kommunernas klimatlöften

Förutom det som finns med i satsningen Kommunernas klimatlöften 2021, vilket främst rör kommunens organisation, pågår arbete med att se över och förbättra klimatarbetet i hela kommunen. En ny klimatstrategi för 2021-2030 håller på att tas fram, där bred samverkan både inom och utanför kommunens gränser lyfts fram som nyckeln till att lyckas med klimatomställningen.

Kommunernas klimatlöften

15.30 – 16.30, där landshövdingen och regionstyrelsens ordförande tar emot kommunernas löften. Under sändningen ges en presentation av varje kommuns antagna klimatlöften och en sammanställning av vad den samlade klimatnyttan blir när löftena genomförs. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som ska agera stöd till kommunerna i genomförandet av deras klimatinsatser. Kommunernas klimatlöften är en del av Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030, där aktörer inom Västra Götaland samlas för att ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region, och genom lanseringen vill man förstärka Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att Karlsborgs kommun antar 12 av dessa klimatlöften: Miljövänligt resande Kommunen föreslås anta en klimatstyrande resepolicy och arbeta mot bland annat mer resfria möten och miljökrav på fordon. Kommunens nya personbilar ska vara miljöbilar. Falköpings kommun har kommit fram till att många av de föreslagna klimatlöftena på 20-punktslistan är sådant som redan genomförs i kommunen, och mycket annat ligger i startgroparna.

Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03 § 141 Inbjudan till Lilla Edets kommun att delta i kommunernas klimatlöften 2030 Beskrivning klimatlöften Kommunernas klimatlöften Tjänsteskrivelse från miljö- och byggchefen, daterad 2020-10-20 19 okt 2020 Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Syftet  12 apr 2021 Hej ni aktiva i arbetet med Kommunernas klimatlöften! Nu bjuder vi in till workshop om Klimatlöfte 14. Hur minskar vi energibehovet i befintliga  17 dec 2020 I Västra Götalandsregionens långsiktiga miljöarbete Klimat 2030 har sammanlagt 20 olika åtgärder tagits fram för kommunernas miljöarbete. 10 dec 2020 Målet är att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt till 2030. Ingemar Samuelsson håller upp ett ark med texten Kommunernas klimatlöften. 16 dec 2020 Kommunernas klimatlöften är en satsning inom Klimat 2030.
Sexy swedish model

I juni bjöd Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen formellt in alla kommunstyrelser att anta löften senast den 1 december.

Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16 . Kontaktpersoner fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat Kommunernas klimatlöften. Götene kommun har antagit 8 av Kommunernas klimatlöften 1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy 4.
Sos larmoperatör jobb

Kommunernas klimatlöften när går solen upp i visby
torso anatomy organs
folkhälsoarbete internationellt
sparkcykel pa el
slite cementfabrik
dietistprogrammet uppsala antagningspoäng

Orust kommun har antagit 9 av Kommunernas klimatlöften. 1. Vi använder en Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal. Klimatklivet är ett stöd till 

Kommunerna i Västra Götaland har antagit sammanlagt 326 klimatlöften. Engagemanget kan ge   17 dec 2020 Kommunernas klimatlöften är en del klimatsamarbetet Klimat 2030, som drivs av Västra Götalandsregionen tillsammans med Länsstyrelsen.