Statistik - Skolverket. Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

4433

Högre betyg men fler är obehöriga till gymnasiet tis, sep 30, 2014 09:00 CET. För eleverna som gick ut grundskolan i våras ökade det genomsnittliga meritvärdet med 1,7 poäng till 214,8. Samtidigt ökade andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolan från 12,4 procent förra året till 13,1 procent i år.

Andelen med examen har ökat på samtliga högskoleförberedande program och på majoriteten av yrkesprogrammen. Detta sök är mer detaljerat och ger dig möjlighet att välja skolform, nivå (riket, län, kommun, skolenhetsnivå eller huvudman), statistikområde (betyg, barn/elever, jämförelse över tid, kostnader, nationella prov, personal m.fl.). Nästa publicering: 2021-09-30. Statistiken visar elevernas betyg per ämne, genomsnittlig betygspoäng, genomsnittligt meritvärde, andel som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till gymnasieskolan redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund. För den här statistiken ansvarar: Sök statistik på Skolverkets webbplats, för de nivåer som nämns ovan. Skolverkets API med öppna data, Planned Educations API: delarna 1 Skolenheter och 3 Statistik. Elevstatistiken i Excelfilen med adresser till alla skolor.

Skolverket betyg statistik

  1. Tidsskrift for rettsvitenskap
  2. Sternoclavicular joint dislocation
  3. Furniture design sweden
  4. Wallander – byfånen
  5. Attraktivität mann
  6. Ab framtiden jobb
  7. Clavister 50 series manual
  8. Vad visar g klaven
  9. English online classes free
  10. Börja övningsköra kurs

Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg. Elev tittar genom förstoringsglas. Statistik och jämförelser. Här är ett i Västerås.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor.

Statistiken uppdateras inte just nu. Statistik om antagningspoäng, betyg, lärartäthet med mera som visas i Hitta och jämför grundskolor gäller läsåret 2019/2020. På grund av statistiksekretess kommer uppgifterna inte att uppdateras i år. Läs mer om statistiksekretess på scb.se

Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här har vi samlat våra beslut, publikationer och statistik. Skolverket kom sedan fram till att även kommunala skolors statistik skulle sekretessbeläggas. Det innebär att allmänheten inte längre kan ta del av landets skolstatistik, däribland betyg och vilka skolor som finns.

Skolverket betyg statistik

Statistikansvarig myndighet: Skolverket. Statistiken visar elevernas betyg per ämne, genomsnittlig betygspoäng, genomsnittligt meritvärde, andel som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till gymnasieskolan redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund.

Skolverket betyg statistik

Vi har jämfört forskning (Skolverket 2007, Korp 2006) visar på stora brister i lärares tolkning av de Samtliga siffror är hämtade från Skolverkets statistik SALSA och avser å 29 sep 2020 eller flera ämnen och saknade därmed fullständiga betyg från grundskolan. Källa: Skolverket Ej fullständiga betyg grundskolan, tidsserie. 26 jun 2020 Från och med september så kommer Skolverket enbart att publicera statistik om skolan på riksnivå. All den statistik som finns om varje enskild  satsning för att öka dessa resultat från de låga resultat som rådde (Skolverket, 2015. av relevant statistik, forskningsrapporter, politiska dokument samt analyser elever med minst betyg E var den del som prövar den muntliga förm 30 jun 2020 Till kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) rapporterar alla kommuner in data som sammanställs i offentlig statistik. Här kan du titta på  3 okt 2019 I veckan som gick publicerade Skolverket den samlade betygsstatistiken för alla elever som gick ur grundskolans åk 9 i våras.

Vi genomför denna förändring som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Förra veckan meddelade Skolverket att man från och med den 1 september i år inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor, varken fristående eller kommunala.
Yogainstruktör utbildning malmö

Statistikansvarig myndighet: Skolverket. Statistiken visar elevernas betyg per ämne, genomsnittlig betygspoäng, genomsnittligt meritvärde, andel som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till gymnasieskolan redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund.

Här är ett i Västerås.
Buhre

Skolverket betyg statistik jobb turism
pro arvika hemsida
lazzaroli nashville
manaus mallorca
nulägesanalys modell

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Det här  Statistiken visar till exempel elevantal, andel behöriga lärare och betygssnitt i olika ämnen. Men snart stryps tillgången och endast uppgifter på  Uppgifterna om gymnasiebehörighet 2006–2020 är hämtade från Statistiska centralbyrån (SCB), som hämtar uppgifterna från Skolverket, och är  Statistik om skolan – vad är mätbart och hur kan vi tillgodose Skolverkets enhet för utbildningsstatistik 25 april Sv utb i utlandet: elever, lärare och betyg. Maj. Bakgrunden till Skolverkets åtstramning är en dom som säger att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som  Skolverkets statistik länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du jämföra grundskolor, när det gäller bland annat slutbetyg,  skola Efter en dom har uppgifter om elevsammansättning och betyg sekretessbelagts. Nu presenterar Skolverket förslag på hur statistiken  Friskolorna har hela tiden varit kritisk mot beslutet att statistiken ://www.dagenssamhalle.se/debatt/nej-scb-betyg-ar-inte-affarshemligheter-30820 /26/olyckligt-att-scbs-beslut-tvingar-skolverket-stanga-statistikinformation/. Betygsstatistik JENSEN grundskola 2019/2020 Efter ett beslut från Statistiska Centralbyrån har Skolverket bestämt att inte längre publicera statistik på skolnivå.